Naturfagligt spørgsmål
Hypotese
Design
Undersøg
Analysér
Konkludér

Naturfagligt spørgsmål

Hvad, hvorfor eller hvordan?

Hvad er det naturvidenskabelige i spørgsmålet?


Frihedsgrad

Struktureret, guidet og åben

Struktureret: Læreren stiller det naturfaglige spørgsmål.

Guidet: Læreren stiller fem forskellige naturfaglige spørgsmål under samme emne, som eleverne arbejder i hold omkring. Alternativt vælger klassen ét fælles naturfagligt spørgsmål, som alle arbejder videre med.

Åben: Eleverne stiller deres egne naturfaglige spørgsmål med udgangspunkt i det samme emne.

Hypotese

Hvad forventer vi og hvorfor?

En foreslået forklaring på det naturfaglige spørgsmål. En hypotese er aldrig et spørgsmål.


Frihedsgrad

Struktureret, guidet og åben

Struktureret: Læreren stiller den konkrete hypotese/idé eleverne skal arbejde med.

Guidet: Eleverne vælger mellem et antal hypoteser/idéer læreren eller klassen i fællesskab stiller.

Åben: Eleverne udarbejder egne selvstændige hypoteser/idéer.

Undersøg

Indsaml, observer, mål og registrér

Indsamle data, observere på ændringer og udvikling, dissekere og adskille, måle på fysiske forandringer og registrere alle data.


Frihedsgrad

Struktureret, guidet og åben

Struktureret: Eleverne får retningslinjer for undersøgelsen udleveret.

Guidet: Eleverne får anvist af læreren, hvordan de kan indsamle data, eller eleverne vælger ét eller flere parametre i undersøgelsen, som de ændrer.

Åben: Eleverne designer selv undersøgelsen og indsamler selvstændigt data.

Analysér

Fortolk, analysér og systematisér

Analysér indsamlede data og resultater - systematisér, sammenlign og fortolk dem.


Frihedsgrad

Struktureret, guidet og åben

Struktureret: Eleverne får data og analyseresultater udleveret af læreren.

Guidet: Eleverne får data af læreren, som de skal analysere, eller eleverne får anvist, hvordan de skal analysere data.

Åben: Eleverne analyserer selvstændigt data.

Konkludér

Foreslå svar og saml op på resultater

Konkluder på sammenhæng mellem naturfagligt spørgsmål og hypotese samt resultater. Bekræft eller forkast hypotesen og foreslå svar på hvorfor.


Frihedsgrad

Struktureret, guidet og åben

Struktureret: Eleverne får forklaring på resultater af læreren.

Guidet: Eleverne får anvist mulige måder at koble resultater og forklaringer, eller de får anvist proces for kobling.

Åben: Eleverne formulerer selvstændigt forklaringer ud fra resultater.

Design

Planlæg, vælg metoder, opstilling og materialer

Hvilken metode skal anvendes, hvordan skal forsøgsopstillingen være, og hvilke materialer skal bruges? Hvilke parametre skal variere, og hvilke er konstante? Hvilken rækkefølge skal forsøget udføres i?


Frihedsgrad

Struktureret, guidet og åben

Struktureret: Eleverne får at vide, hvilke materialer, hvilket udstyr og hvilken opstilling de skal bruge.

Guidet: Eleverne vælger materialer, udstyr og opstilling ud fra et udvalg, læreren har fundet frem.

Åben: Eleverne vælger opstilling og fremskaffer selv udstyr og materialer.